Нашата философия

„Образованието е най-мощното оръжие, което може да се използва, за да се промени света.“

Нелсън Мандела

Нашата история

След дълги години всеотдайна работа в различни организации, осъзнахме, че можем да имаме по-осезаемо въздействие върху развитието на образователната система в България и района на Балканите, ако обединим усилията си в една ясна посока. Така се роди идеята за нашата фондация. 

Нашият подход

Стремим се към иновативност и устойчивост на постигнатите резултати. Вярваме в холистичните решения, които се основават на сътрудничество между представители на широк кръг сектори и системи. 

Нашият екип

Петя Евтимова - професионалист със значителен опит в областта на държавното управление, правото, образованието, международните отношения и управлението на проекти. Заемала е поста заместник-министър на труда и социалната политика (2014) и заместник-министър на образованието и науката (2010-2013) и като такава е контролирала изпълнението на над 600 проекта в областта на образованието и заетостта. Била е председател на Националната комисия за признаване на висше образование, придобито в чужбина (2010-2013) и на Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти (2010-2013). В периода март 2015 – септември 2019 е ръководител на екипа за управление на българо-швейцарския проект за дуално обучение ДОМИНО, осъществил реформата в България в сферата на дуалното професионално образование. Пълен профил

 

Николай Георгиев - специалист в областта на образованието със задълбочени практически познания в сферата на ученето чрез работа. С опит в цялостния дизайн и изпълнение на международни донорски проекти за образователно сътрудничество, фасилитирането на публично-частните партньорства и изграждането на капацитет в областта на професионалното образование и обучение. Пълен профил 

 

Боряна Георгиева - водещ международен експерт в сферата на иновативни проекти и програми, подкрепящи развитието на професионалното образование и обучение. Оценител на международни проекти. Пълен профил

 

Лъчезар Африканов - над 14 години опит в областта на европейски проекти и програми. През последните 5 години специализира в: дуално образование, коучинг и кариерно ориентиране, социални иновации и развитие на учители и образователни лидери. Пълен профил

 • Работодателска организация

  Обученията на нашите наставници, проведени от екипа на Фондацията, се отличават с високо качество и вдъхновяват. 

 • Педагогически университет

  Изследователската дейност на фондацията подкрепя върхови постижения в сферата на образованието. 

 • Учител

  Работата с екипа на фондацията ми помогна да преосмисля своите обучителни подходи и да опитвам нови иновативни елементи. 

 • Международен партньор

  С екипа на фондацията се работи в дух на разбирателство и професионализъм дори и в трудни работни ситуации.