Нашата мисия е да допринасяме за развитие на модерно образование чрез:

 

  • застъпничество и лобиране за ключови политики в сферата на образованието и младежта;
  • проекти в сферата на модернизирането на българското образование и прилагането на различни образователни и младежки политики;
  • обучителни и образователни програми за ученици, младежи, педагогически специалисти и представители на бизнеса;
  • изследвания и оценки на въздействието на различни образователни и младежки модели, политики и проекти; 
  • публично-частни партньорства и устойчиво сътрудничество между образователни институции и бизнес организации на местно и национално ниво. 

25

образователни проекти

46

обучения

12

становища

345

позитивни отзиви